Próchnica zębów stanowi poważny globalny problem zdrowotny i socjalny – większość dzieci i około 90% dorosłych miała próchnicę zębów, a od 40% do 65% wszystkich próchnic to próchnica wtórna

 

Choroby jamy ustnej, a zwłaszcza próchnica zębów, stanowią najdroższą do leczenia część ciała ludzkiego. Wysoki koszt leczenia związany jest z progresywnym charakterem próchnicy zębów. W związku ze zwiększającą się proporcją osób dojrzałych w społeczeństwie, przewiduje się, że koszt leczenia próchnicy zębów będzie coraz wyższy. 

(Public Health Nutrition, 2001).

 

Największym rynkiem urządzeń medycznych (ang. medical devices) na świecie jest USA, gdzie na diagnostykę i leczenie próchnicy zębów wydaje się około 60 mld USD. Te koszty związane są z leczeniem zębów, ponieważ brakuje metod diagnostycznych pozwalających na wczesną detekcję próchnicy (Inside Dentistry, 2012).

 

W 2004 roku Amerykanie wydali ok. 78 mld dolarów na zabiegi dentystyczne. Choroby jamy ustnej stanowią w tym kraju czwarte co do kosztów leczenia schorzenie i stanowią 5% wszystkich wydatków na ochronę zdrowia w USA (http://healthypeople.gov/2020/).