• Przemysław Łoś, Prezes

  Profesor Instytutu Chemii Przemysłowej w Warszawie, posiada szerokie doświadczenie w dziedzinie zastosowania pomiarów  bio-impedancyjnych do diagnostyki medycznej i stomatologicznej, które zdobywał współpracując w krajowych oraz międzynarodowych zespołach, w szczególności na Uniwersytetach w Dundee i St. Andrews w Szkocji (Wielka Brytania), Kanadzie, Francji, USA i w Hiszpanii.

   

  Jarosław Szwankowski, Członek Zarządu

  Posiada rozległe doświadczenie w zarządzaniu biznesem, zdobyte w trakcie pracy na kierowniczych stanowiskach w Polsce i regionie CEE, m. in. w towarzystwie  ubezpieczeń, spółce dystrybucyjnej sprzętu elektronicznego; pełnił funkcje dyrektora finansowego w kilku międzynarodowych korporacjach w różnych branżach (media, agencja reklamowa, sieć sklepów okulistycznych, broker ubezpieczeniowy). Współpracuje z prywatnym funduszem inwestycyjnym w zakresie wspierania funkcji finansowych w spółkach portfelowych. 

 • Izabela Strużycka, Kierownik Badań Klinicznych

  dr hab.n.med. w Zakładzie Stomatologii Zintegrowanej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, obecnie pełni funkcję kierownik Zakładu. Specjalista II stopnia ze Stomatologii Zachowawczej. Posiada wieloletnie doświadczenie kliniczne w diagnostyce, leczeniu próchnicy zębów i jej powikłań. Autor ponad 200 publikacji w czasopismach krajowych i zagranicznych. Członek znaczących międzynarodowych towarzystw naukowych oraz uczestnik wielu specjalistycznych szkoleń m.in. University of San Antonio, Texas, USA, Uniwersytety w Szwajcarii, Niemczech,  Belgii, Szwecji, na Węgrzech.

  W Numed pełni funkcję kierownika badań klinicznych oraz  członka zespołu doradztwa naukowego i klinicznego spółki.

   

  Jan Perek, Główny Badacz Kliniczny

  lekarz stomatolog, Prowadzi własną praktykę stomatologiczną. Absolwent, pracownik i wykładowca Oddziału Stomatologii I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Od 2004 Asystent i Doktorant w Zakładzie Chirurgii Stomatologicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, specjalizacja z Chirurgii Stomatologicznej. Student Szkoły Głównej Handlowej. Członek wielu międzynarodowych organizacji stomatologicznych. W 2011 zdobył Certyfikat Umiejętności Implantologicznych OSIS. Uczestnik wielu kursów krajowych i zagranicznych w zakresie implantologii i protetyki, m.in. UCLA (USA), GiDE (USA), University of Gothenburg (Szwecja). Autor wielu publikacji naukowych z zakresu stomatologii, współtwórca nowych procedur wykorzystujących komórki macierzyste w implantologii stomatologicznej.

  W Numed odpowiedzialny za koordynację zespołu badawczego (badania in vitro, badania in vivo).

 • Marcin Just, pracownik naukowo-techniczny

  Magister nauk fizycznych, Politechnika Wrocławska, z doświadczeniem w zakresie konstrukcji i oprogramowania dedykowanych interfejsów pomiarowych oraz analizy numerycznej i archiwizacji danych. Specjalizuje się w łączeniu różnych rozwiązań technicznych i programowych. W ciągu ostatnich kilkunastu lat został współautorem czterech przyznanych patentów i kilku zgłoszeń patentowych w zakresie technologii bioimpedancyjnych, analizy głosu i tomografii optycznej. Współtwórca unikatowego oprogramowania do analizy danych medycznych oraz licznych urządzeń pomiarowych, w tym urządzenia Numed do diagnostyki próchnicy wtórnej.

  W Numed współodpowiedzialny za część technologiczną opracowywanej metody, w tym projektowanie i budowę prototypów oraz oprogramowania sterującego urządzeniami pomiarowymi. 

   

  Michał Tyc,  pracownik naukowo-techniczny

  Doktor nauk fizycznych, Politechnika Wrocławska, z doświadczeniem w zakresie algorytmów numerycznych i ich zastosowania w analizie danych medycznych i pomiarowych oraz programowania i budowy urządzeń opartych na pomiarach impedancji.  Współautor kilku polskich i międzynarodowych zgłoszeń patentowych oraz dwóch przyznanych patentów. Współtwórca nieliniowej technologii bioimpedancyjnej zastosowanej w urządzeniach pomiarowych Numed oraz samych urządzeń do diagnostyki próchnicy wtórnej.

  W Numed na stanowisku specjalisty ds. technicznych, współodpowiedzialny za część technologiczną opracowywanej metody, w tym projektowanie i budowę prototypów oraz oprogramowania sterującego urządzeniami pomiarowymi. 

 • Joanna Huzior, Członek Zespołu Klinicznego

  lekarz stomatolog, absolwent Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Prowadzi własną praktykę stomatologiczną, na co dzień współpracuje także z różnymi placówkami medycznymi. Uczestnik wielu szkoleń specjalistycznych, autor lub współautor publikacji naukowych w dziedzinie stomatologii zachowawczej oraz wystąpień przedstawionych na międzynarodowych i ogólnopolskich konferencjach naukowych.

  W Numed, jako członek zespołu klinicznego, uczestniczy w badaniach „in vitro” (w zakresie pomiarów i testów urządzenia) oraz reprezentuje spółkę na konferencjach naukowych. 

   

  Katarzyna Ziemiecka, Członek Zespołu Klinicznego

  lekarz stomatolog, absolwent Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Prowadzi własną praktykę stomatologiczną, na co dzień współpracuje także z różnymi placówkami medycznymi. Uczestnik wielu szkoleń specjalistycznych, autor oraz współautor publikacji naukowych w dziedzinie stomatologii zachowawczej.

  W Numed, jako członek zespołu klinicznego, uczestniczy w badaniach „in vitro” (w zakresie pomiarów i testów urządzenia) oraz reprezentuje spółkę na konferencjach naukowych. 

 • Maciej Brzozowski, Project Manager, Pełnomocnik Zarządu ds. Jakości

  Posiada ponad 10 letnie doświadczenie zawodowe zdobyte w międzynarodowych instytucjach finansowych, w departamentach klientów korporacyjnych oraz jako dyrektor ds. rozwoju w spółce z sektora technologii medycznych. Ukończył Wyższą Szkołę Biznesu – National Louis University. Posiada doświadczenie w zakresie wdrażania norm ISO 9000, 14000 oraz 13485.

  W spółce Numed odpowiedzialny za wdrożenie normy 13 485 oraz koordynację prac związanych z projektowaniem obudowy urządzenia.

   

  Rada Nadzorcza:

  Krzysztof Wiśniewski – Przewodniczący Rady Nadzorczej – Partner

  Posiada około 20-letnie doświadczenie w biznesie na najwyższych stanowiskach kierowniczych zdobyte w strukturach zarządzających międzynarodowych korporacji, takich jak Lyreco czy Manutan Group. Jako niezależny doradca angażował się w działania restrukturyzacyjne firm oraz w doradztwo i audyty w departamentach operacyjnych i sprzedaży.

  W WSI odpowiedzialny m.in. za strategiczny rozwój  funduszu oraz nadzór nad realizacją wyników spółek portfelowych.

   

  Jacek Kajko – Członek Rady Nadzorczej – Partner

  Posiada ponad 20 lat doświadczenia biznesowe, w tym w zakresie rynku kapitałowego. Przez 12 lat jako Dyrektor Generalny, Prezes Zarządu i Członek Rady Nadzorczej był zaangażowany w budowanie i rozwijanie polskiej firmy kurierskiej Siódemka, którą wspólnie z partnerami doprowadził do największej w tej branży transakcji sprzedaży na polskim rynku kapitałowym.

  W WSI odpowiedzialny m.in. za analizę, selekcję, weryfikację i procesowanie projektów inwestycyjnych oraz funkcjonowanie i rozwój obszaru operacyjnego, z uwzględnieniem wparcia merytorycznego w zakresie zarządzania spółkami portfelowymi.

   

  Marek Marchliński – Członek Rady Nadzorczej

   

Copyright
Of business it will frequently occur that pleasures have to be
repudiated and annoyances accepted.