Wdrażamy normę ISO 13485

Zespół Numed rozpoczął procedurę wdrażania w spółce Systemu Zarządzania Jakością dla Wyrobów Medycznych – międzynarodowej normy ISO 13485. Wdrożenie normy pozwoli m.in. zapewnić najwyższy stopień bezpieczeństwa urządzenia Numed oraz umożliwi Spółce dostęp do międzynarodowych rynków poprzez osiągnięcie zgodności z europejskimi wymogami prawnymi w zakresie produktów medycznych. 

 

Międzynarodowa norma ISO 13485:2003 określa wymagania do systemu zarządzania jakością, które mogą być stosowane przez organizacje do projektowania i prac rozwojowych, produkcji, instalowania i usług serwisowych wyrobów medycznych oraz projektowania, rozwoju i świadczenia związanych z tym usług.

 

Norma określa wymagania dotyczące systemu zarządzania jakością, zgodnie z którymi Spółka będzie mogła wykazać zdolność dostarczania wyrobów medycznych i związanych z nimi usług, zgodnych z  wymaganiami odnoszących się do nich norm prawnych oraz zgodnych z oczekiwaniami klientów.