Urządzenie NuMed

Urządzenie NuMed przeznaczone jest dla diagnostyki próchnicy wtórnej oraz badań endodontycznych w stomatologii. Urządzenie oparte jest na nieinwazyjnej i całkowicie nieszkodliwej technologii pomiarów bioharmonicznych (nieliniowej spektroskopii impedancyjnej), będącej rozwinięciem stosowanej już z powodzeniem w diagnostyce medycznej technologii pomiarów bioimpedancyjnych.

 

Budowane urządzenie ma istotną przewagę nad jedynymi dostępnymi dotąd sposobami diagnostyki próchnicy wtórnej, tj. „dobrym okiem” specjalisty oraz zdjęciami rentgenowskimi. Dodatkowo będzie ono mogło zastąpić używane już w endodoncji klasyczne (liniowe) urządzenia bioimpedancyjne, przewyższając je możliwościami.

 

Urządzenie opracowane przez NuMed może być uznane za komplementarne lub wspomagające i weryfikujące jakość oraz skuteczność "kosmetyków" stomatologicznych (m.in. pasty/płyny do higieny jamy ustnej).

59e12fd94f10ba077e57262a800eaa8a93a7e755!12028871    bda5762d938371cb45804ef08829e4a76b001287!12028871

Zalety urządzenia:

  • Większa dokładność badania endodontycznego,
  • Większa łatwość wykonania badania endodontycznego,
  • Badanie nieinwazyjne,
  • Krótki czas badania – ok. 1 min.,
  • Brak promieniowania jonizującego,
  • Uniwersalność/mnogość zastosowań.